WOZ-waarde stijgt in 2018

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 tussen de vijf en zeven procent, schrijft WOZ-toezichthouder de Waarderingskamer. De regionale verschillen zijn groot: in de Randstad moeten woningbezitters rekening houden met een stijging van ruim boven de 10%, terwijl elders nog sprake is van een lichte daling.

EIGENWONINGFORFAIT

Het eigenwoningforfait van box 1 is gebaseerd op de WOZ-waarde. Als eigenaar van een koopwoning voelt u de hogere waarde hierdoor direct in de portemonnee. Ook eigenaren van een tweede huis of beleggingspand zijn gebaat bij een lagere WOZ-waarde: een hogere waarde betekent extra vermogensrendementsheffing in box 3. Daarnaast is de hoogte van de OZB-aanslag en andere gemeentelijke lasten vaak gerelateerd aan de WOZ-waarde. Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking kan lonen: jaarlijks wordt de waarde meer dan 100.000 keer aangepast naar aanleiding van een klacht.

Ook eigenaren van een tweede huis of beleggingspand zijn gebaat bij een lagere WOZ-waarde.

ELK NADEEL…

Een hogere taxatie kan soms ook voordelig uitpakken als u een hypotheek heeft. De hypotheekrente is hoger als de geldverstrekker een groter risico loopt dat het uitgeleende geld niet (helemaal) terugbetaald wordt. Bij een lening van 100% van de woningwaarde is dit risico groter dan wanneer de lening maar de helft van de waarde beslaat. Wanneer de woning meer waard is geworden, kunt u een verzoek indienen voor een lagere risico-opslag en daarmee een lagere rente.