Veranderingen per 1 januari 2018

Minimumloon

Meer werkenden krijgen recht op minimaal het minimumloon. Zo wordt het verplicht bij werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Dit gaat ook gelden voor overwerk, inclusief vakantiegeld. Het wettelijk minimumloon wordt ook verplicht bij werken op basis van een overeenkomst, anders dan een arbeidsovereenkomst. Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand.

Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand.

Einde btw-landbouwregeling
Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat zij een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen.
Ook hebben zij straks recht op btw-aftrek.

 

Duurzaam bouwen

Voor nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 gelden met ingang van 1 januari 2018 minimumeisen voor de milieuprestatie. Voortaan geldt ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot recycling en hergebruik. De regels passen in het streven naar een circulaire bouweconomie.

De regels passen in het streven naar een circulaire bouweconomie.

Arbeidsomstandigheden

Certificerende instellingen moeten vanaf 1 januari beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie om certificaten te mogen afgeven die op grond van arboregelgeving vereist zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. Tot eind 2019 geldt een overgangsregeling.

 

Brandveiligheid

Er gelden per 1 januari 2018 aangescherpte regels voor de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens. De vernieuwde regels gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen.